Frank Grevil
 

 

 


 


 
 

Frank indgiver klage..
Franks meddelelse om klage over sin afsoning

 

Kære allesammen!

Jeg har ladet min advokat indgive en klage til Folketingets Ombudsmand over den måde, Direktoratet for Kriminalforsorgen har håndteret hele sagsforløbet siden min endelige domfældelse i Østre Landsret i 2005.

I starten regnede jeg med, at der blot var tale om det sædvanlige bureaukrati og spillede med, men det er efterhånden gået op for mig, at der ikke har fundet en objektiv sagsbehandling sted. Det, der for alvor overbeviste mig, var, da Statsfængslet ved Horserød - der er præget af bureaukrati men ikke ondskabsfuldhed - indstillede til Direktoratet for Kriminalforsorgen at lade mig afsone den sidste måned af min "straf" på en pension i København. På den måde ville jeg kunne være hjemme hos min datter hver dag fra og med den dato, hvor hun begyndte i gymnasiet og give hende den omsorg, jeg som enlig forælder har både pligt og ret til at give.

For det første blev behandlingen af indstillingen trukket til svarfristens allersidste dag, hvor Direktoratet pludselig satte himmel og hav i bevægelse for at få mig til visitation på den foreslåede pension. For det andet afgjorde Direktoratet efter visitationen, at jeg ikke skulle afsone på pension, men at man ville tage sagen op igen, såfremt min datter "fik det værre". Selve afgørelsens ordlyd holdes hemmelig for mig. Jeg har kun modtaget en gul lap på 51x38 mm med telefonbesked om, at Direktoratet har afslået indstillingen.

Det er muligt at læse Informations artikel samt kommentere her:
http://www.information.dk/164543#comments

Bedste hilsner
Frank


 

________________________________________________________________

Franks hilsner . .

# 5
Kære allesammen,
om toenhalv time bliver jeg hentet af mine børn og kan gå i gang med at samle stumperne af min tilværelse op. Jeres støtte har været en stor glæde, . . (læs mere)

# 4
Kære allesammen!
Jeg har ladet min advokat indgive en klage til Folketingets Ombudsmand over den måde, Direktoratet for Kriminalforsorgen har håndteret hele sagsforløbet, . .

# 3
Kære fredsvagter og andre sympatisører!
Flere af mine medindsatte her på afdeling 12 har set jer på vej tilbage fra frigang til arbejde, uddannelse eller retsmøder og synes, . . (læs mere)

# 2
Kære allesammen!
Nu, da jeg har "afsonet" en smule mere end halvdelen af min "straf", vil jeg gerne gøre status ved at takke alle jer, . . (læs mere)

# 1
Kære alle sammen.
Som I m åske har hørt, drager jeg til Horserødlejren mandag morgen for at "afsone" den dom, jeg fik for at have afsløret Anders Fogh . . (læs mere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


   
 

Forside Send kage med fil! Køb t-shirt..