Frank Grevil
 

 

 


 


 
 

Hilsen nr. 3 fra Frank Grevil til støtter..
Franks hilsen fra fængslet i.f.m. sympatiaktion foran Fængslet:

 

Kære fredsvagter og andre sympatisører!

Flere af mine medindsatte her på afdeling 12 har set jer på vej tilbage fra frigang til arbejde, uddannelse eller retsmøder og synes, jeres initiativ er enormt flot. Én af dem fortalte, at det for ham virkelig satte min "afsoning" i perspektiv. Jeg er naturligvis også selv utroligt glad for jeres demonstration, men da jeg bor og arbejder i lejrens sydvestligste hjørne, kommer jeg kun sjældent i nærheden af hovedvagten, hvor I står.

Jeg har netop genlæst Hans Scherfigs roman "Frydenholm" fra 1962. I kapitel 65 faldt jeg over et citat, som Scherfig lader sin person Mads Ram (virkelighedens Carl Madsen) fremsætte, mens de internerede i Horserødlejren holder møde for at drøfte nyheden om Højesterets ureflekterede blåstempling af de indankede interneringskendelser:

"Hvis dommerne dømte magten imod, ville deres domme ikke blive efterkommet. Dommerne må være på magtens side. Dommerne kan ikke give magten uret uden at forråde den samfundsorden, de er sat til at værne. Hvad loven siger er uvæsentligt."

Og så glæder jeg mig over "kun" at have 20 dage tilbage.

Bedste hilsner
Frank

 

________________________________________________________________

Franks hilsner . .

# 5
Kære allesammen,
om toenhalv time bliver jeg hentet af mine børn og kan gå i gang med at samle stumperne af min tilværelse op. Jeres støtte har været en stor glæde, . . (læs mere)

# 4
Kære allesammen!
Jeg har ladet min advokat indgive en klage til Folketingets Ombudsmand over den måde, Direktoratet for Kriminalforsorgen har håndteret hele sagsforløbet, . . (læs mere)

# 3
Kære fredsvagter og andre sympatisører!
Flere af mine medindsatte her på afdeling 12 har set jer på vej tilbage fra frigang til arbejde, uddannelse eller retsmøder og synes, . .

# 2
Kære allesammen!
Nu, da jeg har "afsonet" en smule mere end halvdelen af min "straf", vil jeg gerne gøre status ved at takke alle jer, . . (læs mere)

# 1
Kære alle sammen.
Som I m åske har hørt, drager jeg til Horserødlejren mandag morgen for at "afsone" den dom, jeg fik for at have afsløret Anders Fogh . . (læs mere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


   
 

Forside Send kage med fil! Køb t-shirt..